Odkaz ke stažení: Pravidla TENIS TOUR.pdf (102 kB)

 

 

Tenisový oddíl a TJ Jiskra Domažlice

společně s Okresním tenisovým svazem pořádají

 

 

TENIS TOUR O POHÁR STAROSTY MĚSTA DOMAŽLIC

 

 

 

Obecné ustanovení:

 

   Účelem TENIS TOUR je podpořit tenisové dění v okrese Domažlice, motivovat k pravidelné sportovní aktivitě nejširší  skupinu veřejnosti – neregistrované hráče v tenise. Do TENIS TOUR  přihlašují jednotlivé turnaje sportovní oddíly a skládá se tedy ze série turnajů ve dvouhře či čtyřhře.

  Horní hranice počtu turnajů do TENIS TOUR není omezena, přičemž minimální doporučený počet v kategorii jsou tři. V případě neuskutečnění turnaje z důvodů vyšší moci – počasí apod. do celkového výsledku se započítává počet skutečně uskutečněných turnajů.

Generálním partnerem se stává společnost, která uhradí vypsané finanční náklady na odměny hráčům v ročníku. Smlouva s generálním partnerem je v platnosti vždy minimálně na jeden rok, přičemž může být i víceletá.

 

Přihláška do TOUR:

 

   Do TENIS TOUR může, kterýkoliv oddíl z okresu Domažlice přihlásit jakýkoli jím pořádaný turnaj v kalendářním roce v kategorii neregistrovaných hráčů. Přihlášky zasílá na adresu Okresního tenisového svazu, Fügnerova 647, 34401 Domažlice panu Kabourkovi, případně u některého z pořadatelů (viz níže) TENIS TOUR. Listina schválených turnajů OTS bude zveřejněna společně s ostatními akcemi pořádaným OTS v okresním tisku - Domažlickém deníku. Zde budou také pravidelně zveřejňovány výsledky jednotlivých turnajů a průběžné výsledky v TENIS TOUR.

 

Pravidla TENIS TOUR:

 

   Systém a prováděcí ustanovení TENIS TOUR vychází z pravidel používaných pořadateli          v okrese u let minulých a jsou platná pro ten který kalendářní rok. Vyhodnocení v TENIS TOUR probíhá samostatně pro dvouhry i pro čtyřhry, tzn. že počet odehraných turnajů může být v kategoriích dvouhry i čtyřhry různý. Také to znamená, že do TENIS TOUR, je možné přihlásit i turnaj, který pořádá jen dvouhru, či jen čtyřhru.

 

Pravidla pro utkání v jednotlivých turnajích určuje vždy pořadatel daného turnaje.

Pravidla však vždy vycházejí z pravidel tenisu ČTS.

 

TENIS TOUR je určena hráčům:

-         s trvalým bydlištěm v okrese Domažlice

-         neregistrovaným v řádných soutěžích ČTS

-         nekvalifikovaných v oficiálních žebříčcích ČTS po dobu minimálně 5 let

-         pro všechny věkové kategorie společný.

 

Výjimky: při utkání čtyřhry je povoleno, aby jeden z partnerů:

-         byl registrován na žebříčku ČTS

-         byl uveden na soupisce a nastupoval v oficiální soutěži ČTS, nejvýše však v divizní soutěži.

-         neměl trvalé bydliště v okrese Domažlice

 

Bodování jednotlivých turnajů:

 

vítěz/ové turnaje                        1. místo                         20 bodů

finalista/é turnaje                        2. místo                        15 bodů

semifinalista/é turnaje                  3. místo                         10 bodů

čtvrtfinalisté turnaje                    4. místo                          7 bodů

osmifinalisté turnaje                     5. místo                          3 body

        

 

Vyhlášení vítězů:

 

  celkovým vítězem TENIS TOUR se stává hráč (dvojice), který(á) v součtu bodů z jednotlivých turnajů získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů v součtu, bude vítězem vyhlášen hráč s vyšším počtem vítězství, případně finálových či semifinálových  umístění v jednotlivých turnajích. Nerozhodne-li tento způsob, rozhodne pomocné hodnocení tj. výsledek posledního turnaje. Vítězem se stává hráč, který se v závěrečném turnaji umístí lépe. Nerozhodne-li však ani pomocné rozhodnutí vítězem se stává, dle gentlemanské tradice, starší z hráčů. V krajním případě rozhodne o pořadí los. Stejným způsobem bude vyhlašováno další pořadí.

   Ve čtyřhře bude vždy hodnocena dvojice. V případě, že hráč nastoupí v sezóně s různými partnery bude mu vždy s novým partnerem započítáván výsledek znovu jako novému účastníku. Může tak dojít k možnosti, že jeden hráč bude v žebříčku s několika různými partnery.

   Vítěze jednotlivých turnajů vyhlašuje a věcné či finanční odměny zajišťuje vždy pořadatel toho kterého turnaje samostatně a organizátoři TENIS TOUR nemají v jednotlivých turnajích žádnou pravomoc, k těmto turnajům žádné závazky ani jiné povinnosti.

 

Vypsané odměny TENIS TOUR:

 

   Vítězům v kategoriích dvouhry či čtyřhry věnuje starosta města Domažlice poháry či pamětní plakety.

   Zároveň generální partner TENIS TOUR (podaří-li se pro ten který rok je zajistit) věnuje do TENIS TOUR finanční dotaci, ze které budou vyplaceny odměny hráčům takto:

                                    dvouhra                čtyřhra

za 1. místo v roce          2.500,- Kč             2x 1.500,- Kč

za 2. místo v roce          1.500,- Kč             2x 1.000,- Kč

za 3. místo v roce          1.000,- Kč             2x    500,- Kč

 

     Vyhlášení a dekorování vítězů provede starosta města Domažlice za účasti zástupce firmy generálního partnera, při posledním turnaji TENIS TOUR – Svatováclavském turnaji.

 

Za organizátory:

 

Luděk Hlavatý – předseda Okresního tenisového svazu

Hynek Šindelář – předseda SR TJ Jiskra Domažlice, o.s.

Vladimír Beránek - pořadatel